10.6 C
Sofia
22:56 | 31 March 2023
НачалоРегионални новиниВарна"Златни пясъци": Има груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс

“Златни пясъци”: Има груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс

Акционерното дружество „Златни пясъци“ излезе с позиция по повод изказването на кмета Иван Портних, че в комплекса има над 300 незаконно поставени преместваеми обекта.

Акционерното дружество „Златни пясъци“ излезе с позиция по повод изказването на кмета Иван Портних, че в комплекса има над 300 незаконно поставени преместваеми обекта. Той обвини институциите в бездействие и заяви, че единствените облаги от павилионите са за тези, които прибират тлъсти наеми от разполагането на обектите.

От дружеството посочват, че схемите за поставяне на преместваеми обекти се одобряват от министъра на туризма, а след това Община Варна следва да издаде съответното разрешително. От „Златни пясъци“ АД обясняват, че до 2020 нещата са се случвали по въпросния ред. След това обаче Общината отказва да изпълни задължението си. Следват дела в съда, които дружеството печели, но местната управа все още не е дала нужните разрешения. Дружеството обвинява Общината в бездействие по отношение на инфраструктурата в комплекса, за която носи отговорност и за чистотата в курорта.

В изразеното си становище по въпроса с преместваемите обекти от „Златни пясъци“ АД пишат, че разполагането на подобни обекти на на територията на национален курорт се извършва според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а не по наредбата на Община Варна.

Министърът на туризма одобрява схема за поставяне на преместваемите обекти на територията на националния курорт, представена му от собственика на имотите, след което Общината по съответния ред издава разрешение за поставяне. Тази процедура е спазена при разполагането на обектите в периода 2014 – 2019 година.

Идентични схеми за поставяне на преместваеми обекти са внесени за одобрени от министерството и през 2020 година. Следва одобрение и внасяне за такова в Община Варна. На свой ред Експертен съвет дава положително становище на свое заседание през 2020 година. Две години по-късно обаче разрешения от Общината така и не са издадени.

Дружеството изпраща напомнителни писма. Изпраща дори ново зявление за одобрение, при което Експертен съвет отхвърля същите тези схеми, които през 2020 приема. Следват две дела пред Административен съд, които завеждат „Златни пясъци“ АД и други заинтерисовани страни и които печелят.

„Неизпълнението на вмененото й със закона задължение на Община Варна да се произнесе по нашите заявления ни принуди да обжалваме мълчаливия отказ на администрацията пред съда.Образувани бяха две дела в Административен съд Варна, съответно адм. д. No 1120 по описа за 2022 г. по жалба на „Златни пясъци“ АД и „Паркстрой-Златни пясъци“ ООД, и адм. д. No 1121 по описа за 2022 г. по жалба на същите две дружества и „Голдън Турс“ ЕООД. Съдът уважи жалбите ни, като отмени мълчаливия отказ на Общината и я задължи да издаде разрешения за поставяне на преместваемите обекти, като се съобрази с одобрените от министъра на туризма схеми.

Съдът посочи изрично в мотивите си, че установените с наредбата на Община Варна ред и изисквания за издаване на разрешения не са приложими за националните курорти. Общината е следвало да се съобрази единствено с одобрените от министъра на туризма схеми. Общината обжалва двете съдебни решения пред Върховния административен съд. Във ВАС бяха образувани две дела, съответно адм.д. No 9753 по описа за 2022 г., второ отделение, и адм.д. No 10329 по описа за 2022 г., също на второ отделение. Съдебните състави по делата, макар и от едно отделение, бяха различни. И по двете дела жалбите на Общината бяха отхвърлени“, посочват от дружеството.

„Златни пясъци“ АД коментират и думите на кмета относно естеството на преместваемите обекти за търговия.

„На първо място, те не са огромни, както ги определи той. По-голяма част от тях представляват павилиони с малки размери и щандове за търговия, разположени на обособени в съответните схеми позиции. В обектите се предлагат най-разнообразни стоки, услуги и забавления, а не само упоменатите от кмета артикули. Обектите, които са поставени от нашите дружества, не са опасни, както се опитва да внуши кметът“, казват още от дружеството.

Определят като голословни твърденията на кмета за колосалните наеми, получавани от частните субекти, приватизирали курортния комплекс. Наемите са такива, каквито позволява и изисква свободният пазар.

„Ние определяме бездействието на общинската администрация да издаде на исканите от нас разрешения за поставяне на преместваеми обекти, продължаващо три години, като груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс. От една страна то съставлява икономическа репресия върху дружествата от икономическата група на „Златни пясъци“ АД, тъй като препятства извършването на една значителна като организация и приходи част от икономическата им дейност. От друга страна е и репресия срещу стотици хора – предприемачи и наети лица, които упражняват търговска дейност и предоставят услуги на територията на курортния комплекс през летния сезон“, казват още от дружеството. Допълват, че разрешения за поставяне на преместваеми обекти в курорта се издават избирателно на трети лица.

„Нападките срещу „Златни пясъци“ АД идват от кмет, който не е направил нищо в подкрепа на бизнеса в едноименния курортен комплекс, въпреки милионните приходи на общината от данъци и такси, постъпващи от фирмите с дейност тук. През последните лета сметопочистването и сметоизвозването, които са задължение на общината, са трагични. Комплексът потъва в мръсотия. За съжаление, информация за това обстоятелство се споделя в специализираните интернет-платформи от туристите и туристическите оператори. Не се спазва дори заповедта на кмета за честота на опразване на съдовете за смет. Срещу исканията и сигналите ни получаваме от Общината празни обещания или обвинения. Общината бездейства и като контролен орган за отпадъците. Тук ще посочим и факта, че в резултат на липсата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Община Варна губи през трите години приходи от дължимата такса върху битовите отпадъци, отвръщат още на нападките от дружеството.

Общината не полага грижи за общинската инфраструктура на територията на курорта. Общинският път в района на курортен комплекс „Златни пясъци“ от ВК „Ривиера“ до светофарната уредба на кръстовището до автобаза „Златни пясъци – Травел“ е в изключително лошо състояние, а около него в последните години се построиха нови туристически обекти и атракциони. Пътната настилка е повредена на много места. Тротоарите са разбити, движението на пешеходци по тях е невъзможно, поради което се ползва пътното платно. Улично осветление няма, повечето монтирани осветителни тела не работят. Въпреки сигналите ни, Общината не предприема действия за ремонта му“, посочват още от управата на „Златни пясъци“ АД.

- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ