15.5 C
Sofia
7:25 | 29 May 2022
НачалоНовини от БългарияКолко са безработните през 2021 г.

Колко са безработните през 2021 г.

Основните показатели за икономическата активност на населението през четвъртото тримесечие на 2021 година, изнесе като статистика НСИ.

Основните показатели за икономическата активност на населението през четвъртото тримесечие на 2021 година, изнесе като статистика НСИ.

• Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71.8%.

• Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 68.5%.

• Коефициентът на безработица е 4.5%.

• Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 56.3 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 – 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.
`

Заетост
През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 080.5 хил., от които 1 647.5 хил. мъже и 1 432.9 хил. жени. Коефициентът на заетост е 52.6%, съответно 58.8% при мъжете и 46.9% при жените.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 957.2 хил., или 63.5% от заетите лица, в индустрията – 932.9 хил. (30.3%), и в селското, горското и рибното стопанство – 190.3 хил. (6.2%).

От всички заети лица 3.9% (120.4 хил.) са работодатели, 6.9% (212.6 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 730.7 хил.) – наети лица, и 0.5% (16.7 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 076.4 хил. (76.0%) работят в частния сектор, а 654.3 хил. (24.0%) – в обществения.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 990.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (72.2% за мъжете и 64.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 34.9% (39.0% за мъжете и 30.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.6%, съответно 77.8% за мъжете и 69.4% за жените.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 599.5 хил., или 65.5% от населението в същата възрастова група (70.2% от мъжете и 61.1% от жените).

Безработица
През четвъртото тримесечие на 2021 г. безработни са 146.7 хил. души, от които 84.2 хил. (57.4%) са мъже и 62.5 хил. (42.6%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.5%, съответно 4.9% за мъжете и 4.2% за жените.

От всички безработни лица 11.5% са с висше образование, 56.5% – със средно, и 32.0% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.7% за средно образование и 12.5% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година e 66.0 хил. (45.0% от всички безработни), а този на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) – 80.8 хиляди (55.0%). Коефициентът на продължителна безработица е 2.5%, съответно 2.8% при мъжете и 2.2% при жените.

От общия брой на безработните лица 123.8 хил., или 84.4%, са имали предишна работа, която са напуснали поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 22.9 хил., или 15.6%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 9.7%, съответно 9.1% за мъжете и 10.6% за жените.

Икономическа неактивност
През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 633.4 хил., от които 1 071.7 хил. (40.7%) са мъже и 1 561.7 хил. (59.3%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 233.2 хил., или 28.2% от населението в същата възрастова група. От тях повече от една трета (455.0 хил.) са неактивни поради участие в образование или обучение.

- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ