14.8 C
Sofia
12:03 | 07 October 2022

Училище без тормоз

Проведе се проектът „Put a Stop to Bullying“. Темата на проекта беше свързана с тормoзът в училищата/университетите и работните места...

Проведе се проектът „Put a Stop to Bullying“. Темата на проекта беше свързана с тормoзът в училищата/университетите и работните места на територията на България, Турция, Италия и Румъния конкретно както и в останалите страни в Европа и Азия, засегнати от кризата в отношенията между хората.

Снимка: “Топ Нюз”
Снимка: “Топ Нюз”

Тормозът в училището/университета и на работното място изправя пред редица трудности и предизвикателства младежите и младежките работници.

Този проблем подтикна Ай Ем Ю Пийс Глобал съвместно със своите партньори от Турция, Румъния и Италия да реализират настоящия проект, чиято цел бе ориентирана към младежки обмен и обучение с младежи и обмен на добри практики.

Снимка: “Топ Нюз”

Целта на проекта е развитието на дух на толерантност и мирно съжителство, което обуславя нуждата от развитие на специфични знания и умения за работа, насочени към уважение на личността, осигуряване на равен достъп, справедливо отношение, оценка на индивидуалните нужди и потребности.

Снимка: “Топ Нюз”


В хода на проекта се осъществиха няколко задачи: запознаване на младежите с това какво е тормоз и видовете тормоз; надграждане на знания и умения за комуникация в междукултурна среда и предотвратяване на проблеми при културна адаптация; обмен на добри практики за социално и гражданско включване; развиване на специфична методология за приобщаване на младежите към европейските ценности; разработване на механизми за борба със стереотипизирани социалните нагласи и различните форми на дискриминация с цел промотирането на духа на толерантност и мирно съжителство.


Младежкият обмен по проекта на Сдружение Ай Ем Ю Пийс Глобал “Put a Stop to Bullying”, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, се проведе във Варна, България между 08-16 юли 2022 г. с участието на 30 младежи и лидери от 4 страни. Всяка партнираща страна беше представена от по 6-ма младежи и 1 групов лидер с опит в разглежданите проблеми.

За 9 дни, младежите натрупаха знания за видовете тормоз и развиха умения за разпознаване на неприемливо поведение сред другите и как да се справят с подобни ситуации.

Те имаха възможност и да се информират за младежките политики и дейности на НПО-тата на територията на община Варна, както и да се запознаят с културно-историческите забележителности на града.


Международния партньорски екип проект, иницииран и координиран от Ай Ем Ю Пийс Глобал, цели да повлияе на конкретните нужди и проблеми, пред които се изправят много младежи в ежедневието си. Допълнителна полза е придобиването на специфични и сертифицирани от програма „Еразъм +“ познания за преодоляването на проблеми.

За повече информация: https://iamyoupeace.org, https://www.facebook.com/iamyoupeace

- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ