24.8 C
Sofia
22:00 | 07 August 2022
НачалоКултураВарна: Посещенията в музеите през 2021 г. повече с 59.2% спрямо 2020...

Варна: Посещенията в музеите през 2021 г. повече с 59.2% спрямо 2020 г.

Това съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток, откъдето подадоха информация относно статистически изследвания в областта на културата в област Варна.

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2020 г. и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

1. Културни институции
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1.1. Музеи
Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2021 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 183 хил. фондови единици и в сравнение с 2020 г. техният брой се увеличава с 0.2%. Цифровизирани са едва 7 337 фондови единици, което е с 34 повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 135 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 59.2%. В дните със свободен вход са осъществени 16.1% от посещенията в музеите. Посещенията на чужденци се увеличават с 218.7% в сравнение с предходната година и достигат 42 хиляди.
Общият персонал на музеите през 2021 г. е 385 души и се увеличава с 27.9% в сравнение с 2020 година.

1.2. Сценични изкуства
През 2021 г. в действащите два театъра в област Варна са организирани 543 представления, посетени от 61 хил. зрители, като в сравнение с 2020 г. представленията се увеличават с 25.1%, а посещенията – с 23.5%. Средният брой посетители на едно представление е 112 при 113 през 2020 година.

През 2021 г. в област Варна развиват дейност 3 музикални колектива. В сравнение с 2020 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава с 9.1%, а на посещенията – с 84.2%.

1.3. Библиотеки
През 2021 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 176 хил. библиотечни документа – книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и др., като с най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите – 74.8% (879 хиляди).

Регистрираните читатели са 17 хил., което е с 2.7% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 11.8% и достигат 117 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 186 хил. библиотечни единици.

2. Аудио-визуална дейност
Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

2.1. Кина
В края на 2021 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните – 34. В сравнение с 2020 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите1са три и в тях са осъществени 95.3% от всички прожекции и 91.3% от посещенията.
През 2021 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 20.2%, а посещенията – с 85.3%. Прожектирани са 612 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 88 български, 173 европейски, 304 от САЩ и 47 от други страни.

2.2. Телевизионна програмна дейност
През 2021 г. в област Варна функционират три регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 17.2 хил. часа.

- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ