Как да бъдем енергийно независими и да намалим енергийно бедните български граждани в условията на задълбочаваща се икономическа и енергийна криза.

Това ще бъде тема на кръглата маса, която ще се проведе на 19 декември (понеделник) от 11.00 ч в артсалона на радио „Варна“, съобщиха от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие, които са организатори на форума заедно с иницитивата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики.

За участие са поканени представители на държавата, общината, синдикатите, бизнеса и граждански организации. Те ще обсъдят предложенията за изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), подготвени за внасяне от организаторите в 48 Народно събрание.

Промените целят ускоряване прехода на българската енергетика към микс, в който да преобладават разнообразни въозобновяеми енергоизточници, улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани и общности от граждани и намаляване на енергийно бедните българи.