Wednesday, November 17, 2021
НачалоРегионални новиниВарнаДебати свързани с оценяването на младежки проекти

Дебати свързани с оценяването на младежки проекти

На 11.06.2021 г. от 09.30 ч. се проведе заседание на ПК „Младежки дейности и спорт“. Дневния ред се състоеше от 3 точки.

На 11.06.2021 г. от 09:30 ч. се проведе присъствено заседание на Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ с председател на комисията Генадий Христов Атанасов – Заместник председател към Общински съвет – Варна. Присъстваха още: Радка Тодорова – Началник отдел „Младежки дейности“ към Дирекция „Образование и младежки дейности“, Иван Найденов – Треньор на „Тополи 2010”, Благовест Георгиев – Кмет на кметство „Тополи“.

Дневния ред се състоеше от 3 точки.

В първа точка се разглеждаха предложения от Кмета на Община Варна и от г-н Генадий Атанасов – Заместник председател към Общински съвет от месец май. Предложенията се отнасяха за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна.

Предложенията по същество бяха за начина на избор на експертна комисия, която да оценява младежките проекти, за които да се отпускат средства.

Според кметското предложение в комисията от 7 члена, председател трябва да е представител на Дирекция „Образование и младежки дейности“, 4 члена да са независими външни експерти, един член да е общински съветник от ПК „Младежки дейности и спорт“ и още един член да е общински съветник от ПК “Наука и образование”.  Независимите експерти трябва да получават възнаграждение за извършените оценки от бюджета на програма „Младежки дейности“ на Община Варна.

Радка Тодорова – н-к отдел “Младежки Дейности” поясни изискванията към външните оценители и начина им на избор – проведен конкурс.

Предложението на председателя на комисията Генадий Атанасов бе в експертната комисия да няма външни експерти, а да има председател – представител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ и по двама общински съветници от ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК “Наука и образование” и ПК “Финанси и бюджет”с аргумента, че така се спестяват средства – по 500лв. за външен оценител и се увеличава обективността на избора.

След проведеното гласуване за първото предложение – за бяха 5; против – 0; въздържали се – 7 и предложението бе отхвърлено.

След отпадането на предложението на Иван Портних, председателят на комисията подложи своето предложение на гласуване.

Резултатът бе: за – 6; против – 3; въздържали се – 3.

Тогава председателят на комисията подложи на гласуване следното решение: Да възложат на ПК „Финанси и бюджет“ да вземат окончателно решение по предложението на г-н Генадий Атанасов – Заместник председател към Общински съвет.

Резултата от гласуването този път бе: за – 7; против – 1; въздържали се – 4,
и така това предложение се прие.

Във втора точка се разглеждаше писмо от г-н Георги Георгиев – Председател на ФК
„Тополи 2010“ , относно изграждане на терен и финансова подкрепа на футболния клуб.

Председателят на комисията подложи на гласуване даването на положително становище за ремонт на стадиона и препращане за изготвяне на количествено стойностна сметка към Дирекция „ОСИСД“ и гласуване даването на положително становище Община Варна да осигури средства за финансиране съществуването на клуба и препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.

Гласуването беше положително за г-н Георги Георгиев с резултат: за – 12; против – 0; въздържали се – 0, с което предложенията се приеха.

В трета точка се разглеждаше писмо от Петко Бойновски – Директор на Дирекция „ОСИСД“ при Община Варна ,  относно ремонт на стадион „Спартак“ и СК „Локомотив“.

Председателят на комисията заяви , че точката е изцяло информативна понеже е изготвено предложение от Кмета на Община Варна , което е във връзка с постъпилите писма от ръководството ФК „Спартак 1918“ и ще бъде разгледано обстойно от ПК „Финанси и бюджет“.

Заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред от председателя на комисията г-н Генадий Атанасов точно в 10.45 ч.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ